Úřední deska

Rozpočet Svazku obcí Pode Vsí na rok 2023

Vyvěšeno 19. 12. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno 19. 12. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023


Návrh Rozpočtu Svazku obcí obcí Pode Vsí na rok 2023

Vyvěšeno 19. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno 19. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Závěrečný účet Svazku obcí Pode Vsí za rok 2021

Vyvěšeno 11. 7. 2022
Sejmuto 30. 7. 2023

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Pode Vsí za rok 2021

Vyvěšeno: 21. 5. 2022
Sejmuto: 30. 6. 2022


Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Svazkové základní školy Pode Vsí

Vyvěšeno: 9. 2. 2022
Doplněno: 18. 2. 2022
Sejmuto: 28. 2. 2022


Rozpočet Svazku obcí Pode Vsí na rok 2022
Vyvěšeno: 14. 1. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022


Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2024
Vyvěšeno: 14. 1. 2022
Sejmuto 31. 12. 2022


Návrh rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na rok 2022
Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Sejmuto: 14. 1. 2022


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 -  2024

Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Sejmuto: 14. 1. 2022