Úřední deska

Závěrečný účet Svazku obcí Pode Vsí za rok 2022

Vyvěšeno 23. 6. 2023
Svěšeno 30. 7. 2024

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Pode Vsí za rok 2022

Vyvěšeno 21. 5. 2023
Svěšeno 30. 7. 2023

Rozpočet Svazku obcí Pode Vsí na rok 2023

Vyvěšeno 19. 12. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno 19. 12. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023


Návrh Rozpočtu Svazku obcí obcí Pode Vsí na rok 2023

Vyvěšeno 19. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2025

Vyvěšeno 19. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Závěrečný účet Svazku obcí Pode Vsí za rok 2021

Vyvěšeno 11. 7. 2022
Sejmuto 30. 7. 2023

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Pode Vsí za rok 2021

Vyvěšeno: 21. 5. 2022
Sejmuto: 30. 6. 2022


Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Svazkové základní školy Pode Vsí

Vyvěšeno: 9. 2. 2022
Doplněno: 18. 2. 2022
Sejmuto: 28. 2. 2022


Rozpočet Svazku obcí Pode Vsí na rok 2022
Vyvěšeno: 14. 1. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022


Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 - 2024
Vyvěšeno: 14. 1. 2022
Sejmuto 31. 12. 2022


Návrh rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na rok 2022
Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Sejmuto: 14. 1. 2022


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2023 -  2024

Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Sejmuto: 14. 1. 2022