Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí na roky 2024 - 2026
Vyvěšeno 04. 01. 2024
Svěšeno 31. 01. 2025

Rozpočet Svazku obcí Pode Vsí na rok 2024
Vyvěšeno 04. 01. 2024
Svěšeno: 31. 01. 2025

Závěrečný účet Svazku obcí Pode Vsí za rok 2022
Vyvěšeno 23. 6. 2023
Svěšeno 30. 7. 2024