Prezentace

24. 4. 2024

Veřejné projednání konceptu Studie Svazkové školy pode Vsí 


13. 11. 2022

S oceněnými návrhy architektonické soutěže Svazková základní škola Pode Vsí se můžete seznámit na www.skolapodevsi.cityupgrade.cz